Introduksjon

FAGOMRÅDER

Arbeidsrett
Eiendomsmegling
Ekspropriasjon og skjønn
Erstatning og personskader
Familie og arv
Fast eiendoms rettsforhold
Folkerett
Forhandlinger og kontrakter
Forvaltningsrett
Jordskifte
Prosedyre
Reindriftsrett og samerett
Selskapsrett
Straff

Prisliste

Samarbeidspartner
Advokat Anja M. Jonassen – +47 92816488 – OSLO